วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ก.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบ มข.2527 บริเวณลำห้วยยางสาย บ้านหนองผักบุ้ง หมู่ที่ 18 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14  ก.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบ มข.2527 บริเวณลำห้วยตักตาด บ้านประสพโชค หมู่ที่ 21 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14  ก.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบ มข.2527 บริเวณลำห้วยวังแร่ บ้านคลองสระแก้ว หมู่ที่ 17 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ซ่อมแซมห้องน้ำสาธารณะ อบต.ห้วยยายจิ๋ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2563
จ้างโครงการบูรณะฟื้นฟูแหล่งน้ำลำห้วยคลองช่องแมว บ้านหินเพิงพัฒนา หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2563
จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงยานพาหนะ รถบรรทุกขยะ ทะเบียน 83-4331 และรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข 3207 ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2563
ซื้อค่าอาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2563
ซื้อตู้เก็บเอกสาร (ชนิด 2 บาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ค. 2563
ซื้อเครื่องปั้มน้ำ ติดตั้งสูบน้ำบ้านโนนสง่า หมู่ที่ 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2563
จ้างเหมาบริการจัดทำตัวอักษรซิงค์พ่นทอง พร้อมโลโก้โลหะกัดกรด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง