วันที่
ชื่อเรื่อง
2  ธ.ค. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 10 บ้านหนองโบสถ์ (สายหนองโบสถ์-ประสพโชค) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 12 บ้านหินราง (บ้านหินราง-บ้านหนองกระโจม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 4 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ (สายเขื่อนลำคันฉู) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2563
ซื้อน้ำดื่ม สำหรับโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนต้านยาเสพติดตำบลห้วยยายจิ๋ว ครั้งที่ 23 ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหาร งานโครงการการแข่งขันกีฬาเยาวชนต้านยาเสพติดตำบลห้วยยายจิ๋ว ครั้งที่ ๒๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาพื้นบ้าน สำหรับงานโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนต้านยาเสพติดตำบลห้วยยายจิ๋ว ครั้งที่ 23 ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์การแข่งขันกีฬา สำหรับงานโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนต้านยาเสพติดตำบลห้วยยายจิ๋ว ครั้งที่ 23 ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2563
ซื้อถ้วยรางวัล งานโครงการการแข่งขันกีฬาเยาวชนต้านภัยยาเสพติดตำบลห้วยยายจิ๋ว ครั้งที่ 23 ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2563
จ้างเหมาบริการประกอบอาหาร สำหรับงานโครงการพัฒนาท้องถิ่น? สร้างรอยยิ้ม? คืนความสุขให้ประชาชน? ครั้งที่? 9? ประจำปีงบประมาณ? 2564? โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2563
ซื้อน้ำดื่ม สำหรับโครงการพัฒนาท้องถิ่น สร้างรอยยิ้ม คืนความสุขให้ประชาชน ครั้งที่ 9 ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง