วันที่
ชื่อเรื่อง
31  มี.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างลานจอดรถภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในที่การองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2563
จ้างเหมาบริการกำจัดสิ่งปฏิกูล (ห้องน้ำ 3 จุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2563
ซื้อแบตเตอรี่ รถบรรทุกขยะ ทะเบียน 83-4331 ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านมะกอกงาม หมู่ที่ 3 (สายมะกอกงาม-หินเพิงพัฒนา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2563
จ้างเหมาบริการเติมผงเคมีแห้งถังดับเพลิง ขนาด 15 ปอนด์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2563
ซื้ออะไหล่รถยนต์ส่วนกลาง เครื่องตัดหญ้า และเครื่องตัดไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2563
จ้างเหมาบริการงานซ่อมบำรุงยานพาหนะ รถตรวจการณ์ ทะเบียน กจ 9594 ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2563
จ้างโครงการบูรณะฟื้นฟูแหล่งน้ำลอกวัชพืชในลำคลองห้วยยายจิ๋ว บ้านประสพโชค หมู่ที่ 21 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2563
จ้างเหมาบริการปรุงอาหารและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม สำหรับงานโครงการสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง