องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.huayyaijiw.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
กองส่งเสริมการเกษตร
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์กร
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนปปช.
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
  นางสาวจรรยมณฑน์  ยุ้งจัตุรัส 
 
   รรก.ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
 

  นายปฐมพงษ์  ธรรมสโรช  นายขจร  ทองเต็ม นายอำนวย  น้อยเพชร
 ผช.ปศุสัตว์  พนักงานขับรถกู้ภัย  พนักงานขับรถขยะ
 


   
นายสมยศ  สมภาร
 นายสมพิศ  มารอด
นายโอภาส  แก่นร้านหญ้า
คนงานทั่วไป
 คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป
 

 
 
 นายชินกร  เนาว์สูงเนิน
   
คนงานทั่วไป
 จ้างเหมาบริการรายเดือน  
 
   
     
จ้างเหมาบริการรายเดือน