วันที่
ชื่อเรื่อง
17  พ.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง สายการเกษตร หมู่ที่ 11 บ้านใหม่โนนเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมผิวจราจรหินคลุก ถนนในพื้นที่หมู่บ้าน (สายไปอ่างเก็บน้ำ) หมู่ที่ 1บ้านห้วยยายจิ๋ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก สายในพื้นที่หมู่บ้าน คุ้มวังตาเลา หมู่ที่ 5 บ้านโคกรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุกสายป่าชุมชน หมู่ที่ 22 บ้านโนนสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  เม.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางถนนในหมู่บ้าน ซอย 2 หมู่ที่ 9 บ้านวังบายศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  เม.ย. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงถนนทางข้ามหลังฝาย มข. (สายทางบ้านประดู่งามไปบ้านคลองสระแก้ว บริเวณจุดทางข้ามลำห้วยสีเสียด) หมู่ที่ 8 บ้านประดู่งาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางถนนในหมู่บ้าน ซอย 1 หมู่ที่ 9 บ้านวังบายศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกสายในพื้นที่หมู่บ้าน สายอ่างเก็บน้ำ หมู่ที่ 16 บ้านวังสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายบ้านวังตาลาดฯ ซอย 2 - วัดเขาย่าจอม หมู่ที่ 4 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้สำหรับปฏิบัติงานในงานด้านสาธารณสุข ในการปฏิบัติงานราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง