องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.huayyaijiw.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว ป่าสวย เมืองสุข


โดยมีกิจกรรมดังนี้
1. ปลูกต้นกัลปพฤกษ์ จำนวน 500 ต้น
2. กิจกรรมบริการตัดกิ่งไม้
3. บริการตัดหญ้าบริเวณรอบๆหมู่บ้าน
4. กิจกรรมการคัดแยกขยะ และกำจัดขยะมูลฝอย ace333