องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.huayyaijiw.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต 2562 [ 11 พ.ค. 2563 ]13
2 เชิญชวนลงทะเบียนแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ปีงบประมาณ 2563 [ 20 เม.ย. 2563 ]37
3 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก [ 8 พ.ค. 2562 ]178
4 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกรังยางเตี้ย [ 1 มิ.ย. 2561 ]262
5 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น [ 15 ก.พ. 2560 ]305
6 ประกาศการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ 4 ม.ค. 2560 ]304
7 ประกาศ การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 18 ต.ค. 2559 ]318
8 ประกาศ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำงบประมาณ 2559 [ 18 ต.ค. 2559 ]312
9 ประชาสัมพันธ์แผน ประกาศใช้แผนการงานดำเนินงาน ประจำปี 2560 [ 10 ต.ค. 2559 ]258
10 เรื่อง การแจ้งประชาสัมพันธ์งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 22 ม.ค. 2559 ]324
11 ประกาศ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2558 [ 16 ต.ค. 2558 ]338
12 ประกาศ ใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 16 ต.ค. 2558 ]327
13 [ 1 ต.ค. 2558 ]289
14 ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2558 [ 27 เม.ย. 2558 ]264
15 ประกาศ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2557 [ 13 ต.ค. 2557 ]293
16 ประกาศ ใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 1 ก.ย. 2557 ]283
17 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ 2556 [ 14 ต.ค. 2556 ]354
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว การออกออกตรวจรับงาน ของคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 1 โครงการ ประจำปี 2556 [ 16 ก.ย. 2556 ]321
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว การออกออกตรวจรับงาน ของคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 2 โครงการ [ 9 ก.ย. 2556 ]338
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว สอบราคาจ้าง โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปี 2556 [ 6 มี.ค. 2556 ]331
21 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2556 [ 3 ม.ค. 2556 ]346
22 แผนปปช.(2561-2564) [ 15 มี.ค. 744 ]268
23 ประกาศ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2557 [ 30 พ.ย. 542 ]325
24 พระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 30 พ.ย. 542 ]17