องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.huayyaijiw.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) [ 14 ต.ค. 2563 ]9
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว เรื่อง การกำหนดโครงสร้างราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริการส่วนตำบลห้วยยายจิ็ว [ 1 ต.ค. 2563 ]16
3 แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต 2562 [ 11 พ.ค. 2563 ]31
4 เชิญชวนลงทะเบียนแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ปีงบประมาณ 2563 [ 20 เม.ย. 2563 ]52
5 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก [ 8 พ.ค. 2562 ]196
6 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกรังยางเตี้ย [ 1 มิ.ย. 2561 ]280
7 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น [ 15 ก.พ. 2560 ]326
8 ประกาศการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ 4 ม.ค. 2560 ]329
9 ประกาศ การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 18 ต.ค. 2559 ]336
10 ประกาศ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำงบประมาณ 2559 [ 18 ต.ค. 2559 ]330
11 ประชาสัมพันธ์แผน ประกาศใช้แผนการงานดำเนินงาน ประจำปี 2560 [ 10 ต.ค. 2559 ]273
12 เรื่อง การแจ้งประชาสัมพันธ์งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 22 ม.ค. 2559 ]349
13 ประกาศ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2558 [ 16 ต.ค. 2558 ]368
14 ประกาศ ใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 16 ต.ค. 2558 ]348
15 [ 1 ต.ค. 2558 ]309
16 ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2558 [ 27 เม.ย. 2558 ]281
17 ประกาศ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2557 [ 13 ต.ค. 2557 ]308
18 ประกาศ ใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 1 ก.ย. 2557 ]300
19 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ 2556 [ 14 ต.ค. 2556 ]372
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว การออกออกตรวจรับงาน ของคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 1 โครงการ ประจำปี 2556 [ 16 ก.ย. 2556 ]340
21 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว การออกออกตรวจรับงาน ของคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 2 โครงการ [ 9 ก.ย. 2556 ]358
22 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว สอบราคาจ้าง โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปี 2556 [ 6 มี.ค. 2556 ]350
23 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2556 [ 3 ม.ค. 2556 ]363
24 แผนปปช.(2561-2564) [ 15 มี.ค. 744 ]287
25 ประกาศ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2557 [ 30 พ.ย. 542 ]347
26 พระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 30 พ.ย. 542 ]33