องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.huayyaijiw.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
กองส่งเสริมการเกษตร
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์กร
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนปปช.
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดการองค์ความรู้ KM
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
จดหมายข่าว
งานสวัสดิการชุมชน 
คืนความสุขให้ประเทศไทย
[ ดูทั้งหมด ]
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2557

กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai

  โครงการพัฒนาเพิ่มพูนปัญญา(วันเด็กแห่งชาติ) ประจำปี 2563 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิวันท...
      
 
  โครงการพัฒนาเพิ่มพูนปัญญา(วันเด็กแห่งชาติ) ประจำปี...
  โครงการพัฒนาท้องถิ่น สร้างรอยยิ้ม คืนความสุขให้ประ...
  โครงการการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธํอำเภอเทพสถิต ...
  ขอเชิญชวนชาวตำบลห้วยยายจิ๋วเข้าร่วม โครงการแข่งขัน...
   โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ พัฒนาแหล่ง...
  โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปี 2562
  โครงการจิตอาสา พัฒนาคู คลอง ประจำปี 2562
  โครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข ประจำปี 2562
  โครงการรณรงค์บริหารจัดการขยะ "แยกก่อนทิ้ง" ประจำปี...
  โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย ห่วงใยผู้สูงอายุ ประจำปี ...
   
ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้