องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.huayyaijiw.go.th
 
 
เรื่องอื่น ๆ /กฏหมาย
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แนวทางการปฏิบัติงาน เรื่อง ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของศูนย์รับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว [ 10 ก.พ. 2563 ]65
2 แบบแสดงผลงาน [ 1 ธ.ค. 2558 ]399
3 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี [ 1 ธ.ค. 2558 ]464
4 ความรู้เบื้องต้น นิติกรรม [ 1 พ.ย. 2558 ]417
5 ทิ้งงาน [ 1 พ.ย. 2558 ]443
6 พัสดุ [ 1 ต.ค. 2558 ]425
7 พรบ.ความรับผิดทางละเมิด [ 1 ต.ค. 2558 ]428
8 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย [ 5 ก.ย. 2558 ]379
9 ระเบียบงานสารบรรณ [ 1 ก.ย. 2558 ]431
10 พรบ.วิ ปกครอง [ 6 ส.ค. 2558 ]437
11 สวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 30 พ.ย. 542 ]314