องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.huayyaijiw.go.th
 
 
เรื่องอื่น ๆ /กฏหมาย
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แนวทางการปฏิบัติงาน เรื่อง ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของศูนย์รับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว [ 10 ก.พ. 2563 ]23
2 แบบแสดงผลงาน [ 1 ธ.ค. 2558 ]18
3 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี [ 1 ธ.ค. 2558 ]21
4 ความรู้เบื้องต้น นิติกรรม [ 1 พ.ย. 2558 ]16
5 ระเบียบว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น [ 1 พ.ย. 2558 ]10
6 ทิ้งงาน [ 1 พ.ย. 2558 ]18
7 พัสดุ [ 1 ต.ค. 2558 ]19
8 พรบ.ความรับผิดทางละเมิด [ 1 ต.ค. 2558 ]18
9 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย [ 5 ก.ย. 2558 ]17
10 ระเบียบงานสารบรรณ [ 1 ก.ย. 2558 ]20
11 พรบ.วิ ปกครอง [ 6 ส.ค. 2558 ]18
12 สวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 30 พ.ย. 542 ]17