องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.huayyaijiw.go.th
 
 
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 [ 30 พ.ย. 542 ]136
2 พระราชบัญญัติ องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 30 พ.ย. 542 ]90
3 พ.ร.บ.62-หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดเก็บภาษี [ 30 พ.ย. 542 ]94
4 พรบ62-หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดเก็บภาษี1 [ 30 พ.ย. 542 ]109
5 พรบจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ [ 30 พ.ย. 542 ]94