องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.huayyaijiw.go.th
 
 
รายงานการประชุมสภาฯ
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานประชุมสภาสมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 2 ปี 2563 [ 22 ธ.ค. 2563 ]15
2 เรียกประชุมสภาสมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 2 ปี 2563 [ 14 ธ.ค. 2563 ]17
3 รายงานประชุมสภาสมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1 ปี 2563 [ 9 ธ.ค. 2563 ]17
4 เรียกประชุมสภาสมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1 ปี 2563 [ 25 พ.ย. 2563 ]18
5 รายงานประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 2563 [ 14 ต.ค. 2563 ]16
6 เรียกประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 2563 [ 5 ต.ค. 2563 ]19
7 รายงานประชุมสภาสมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 2 ปี 2563 [ 20 ส.ค. 2563 ]15
8 เรียกประชุมสภาสมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 2 ปี 2563 [ 20 ส.ค. 2563 ]14
9 รายงานประชุมสภาสมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1 ปี 2563 [ 10 ส.ค. 2563 ]17
10 เรียกประชุมสภาสมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 [ 30 ก.ค. 2563 ]17
11 ประชุมสภาวิสมัยที่ 2-คร้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2563 [ 30 เม.ย. 2563 ]17
12 ประชุมสภาวิสมัยที่ 2-คร้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 30 เม.ย. 2563 ]18
13 ประชุมสภาสมัยวิสามัญ คร้ังที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 12 มี.ค. 2563 ]18
14 เรียกประชุมสภาสมัยแรก ประจำปี 2563 [ 5 มี.ค. 2563 ]16
15 ประชุมสภาสมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 6 ก.พ. 2563 ]16
16 ประชุมสภาสมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 5 ธ.ค. 2562 ]19
17 ประชุมสมัยวิสามัญ ที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 19 พ.ย. 2562 ]18
18 ประชุมสภาสมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 16 ต.ค. 2562 ]18
19 ประชุมสภาสมัยที่ 3 คร้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 4 ต.ค. 2562 ]16
20 ประชุมสภาสมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 23 ส.ค. 2562 ]18
21 ประชุมสภาสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 7 ส.ค. 2562 ]17
22 ประชุมสภา วิสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 17 มิ.ย. 2562 ]16