องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.huayyaijiw.go.th
 
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]185
2 ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 9 มิ.ย. 2563 ]25
3 แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2562 [ 5 พ.ย. 2562 ]18
4 ผลการใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 5 พ.ย. 2562 ]20
5 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [ 21 ก.ย. 2558 ]11
6 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 [ 1 ก.ย. 2557 ]12