องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.huayyaijiw.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
แผนปปช.
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แนวทางการปฏิบัติงาน เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของศูนย์รับแจ้งเรื่องร้องเรียน [ 2 มิ.ย. 2563 ]37
2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) [ 1 มิ.ย. 2563 ]38
3 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต [ 22 เม.ย. 2562 ]171
4 ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส [ 15 พ.ค. 2561 ]111
5 การเปิดเผยข้อมูล [ 2 ต.ค. 2560 ]135
6 ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน [ 6 ก.ค. 2560 ]314
7 ประกาศใช้แผน ป.ป.ท. ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 24 มี.ค. 2560 ]323