องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.huayyaijiw.go.th
 
 
แผนปปช.
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) [ 1 มิ.ย. 2563 ]117
2 แนวทางการปฏิบัติงาน เรื่อง ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของศูนย์รับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว [ 22 เม.ย. 2562 ]238
3 ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส [ 15 พ.ค. 2561 ]187
4 การเปิดเผยข้อมูล [ 2 ต.ค. 2560 ]205
5 ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน [ 6 ก.ค. 2560 ]382
6 ประกาศใช้แผน ป.ป.ท. ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 24 มี.ค. 2560 ]388