องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.huayyaijiw.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบ มข.2527 บริเวณลำห้วยวังแร่ บ้านคลองสระแก้ว หมู่ที่ 17 [ 3 ก.ย. 2563 ]3
2 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบ มข.2527 บริเวณลำห้วยตักตาด บ้านประสพโชค หมู่ที่ 21 [ 3 ก.ย. 2563 ]3
3 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบ มข.2527 บริเวณลำห้วยยางสาย บ้านหนองผักบุ้ง หมู่ที่ 18 [ 3 ก.ย. 2563 ]2
4 ประกาศงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 139-06 สายบ้านหนองจะบก-บ้านหินเพิงพัฒนา [ 5 พ.ค. 2563 ]32
5 ประกาศงานโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรังเป็นผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 139-07 สายบ้านยางเตี้ย-บ้านประดู่งาม [ 5 พ.ค. 2563 ]49
6 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 8 ต.ค. 2562 ]103
7 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรังเป็นผิวจราจร คสล. ชย.ถ. 139-002 บ้านวังสมบูรณ์ [ 9 ม.ค. 2562 ]243
8 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรังเป็นผิวจราจร คสล. ชย.ถ. 139-001 บ้านเขาวังคมคาย- บ้านเขาวงศ์พระจันทร์ [ 19 ธ.ค. 2561 ]211
9 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 10 ต.ค. 2561 ]230
10 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกรังยางเตี้ย [ 1 มิ.ย. 2561 ]256
11 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ [ 20 พ.ย. 2560 ]294
12 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านโคกรัง [ 20 พ.ย. 2560 ]269
13 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 14 บ้านเมืองทอง [ 20 พ.ย. 2560 ]274
14 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้านห้วยยายจิ๋ว [ 17 ต.ค. 2559 ]350
15 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านวังคมคาย [ 17 ต.ค. 2559 ]301
16 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 7 บ้านยางเตี้ย [ 17 ต.ค. 2559 ]327
17 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 17 บ้านคลองสระแก้ว [ 17 ต.ค. 2559 ]339
18 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่่ที่ 21 บ้านประสพโชค [ 17 ต.ค. 2559 ]382
19 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมูที่ 22 บ้านโนนสน [ 17 ต.ค. 2559 ]299
20 ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต [ 2 พ.ย. 2558 ]360
21 ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558 [ 15 มิ.ย. 2558 ]328
22 ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2558 [ 2 มิ.ย. 2558 ]358
23 ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2558 [ 22 พ.ค. 2558 ]366
24 ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558 [ 27 เม.ย. 2558 ]287
25 ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรลูกรังเป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองจะบก-บ้านหินเพิงพัฒนา [ 23 ก.พ. 2558 ]370
26 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านห้วยยายจิ๋ว-บ้านวังยายทอง [ 19 ก.พ. 2558 ]385
27 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางแยกทล.205 บ้านห้วยยายจิ๋ว-ทล.2354 บ้านโคกรัง [ 19 ก.พ. 2558 ]377
28 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว การออกออกตรวจรับงาน ของคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 1 โครงการ ประจำปี 2556* [ 23 ก.ย. 2556 ]344