องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.huayyaijiw.go.th
 
 
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 5 พ.ค. 2564 ]15
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 16 ธ.ค. 2563 ]17
3 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 6 ต.ค. 2563 ]16
4 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 3 เม.ย. 2563 ]16
5 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ [ 4 พ.ย. 2562 ]19
6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 26 เม.ย. 2562 ]18
7 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบกันยายน 61)2561) [ 24 ก.ย. 2561 ]18
8 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบเมษายน 2561) [ 23 เม.ย. 2561 ]17
9 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 30 พ.ย. 542 ]19
10 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 30 พ.ย. 542 ]19