องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.huayyaijiw.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการรณรงค์บริหารจัดการขยะ "แยกก่อนทิ้ง" ประจำปี 2562


โดย มอบถังขยะแยกประเภทและมอบถังขยะอินทรีย์
ให้กับหมู่บ้านในเขตตำบลห้วยยายจิ๋ว