องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.huayyaijiw.go.th
 
 
 


วันที่ 21 ตุลาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว นำโดยนายประเสริฐ แต่งทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว เข้าร่วมกิจกรรม น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 120 ปี สมเด็จพระศรีนคริน


วันที่ 21 ตุลาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว นำโดยนายประเสริฐ แต่งทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว เข้าร่วมกิจกรรม น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี ณ หอประชุมอำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ