องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.huayyaijiw.go.th

 
 
  ชมรม To be number one เต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ[วันที่ 2024-02-21][ผู้อ่าน 18]
 
  เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร “แนวทางการบันทึกบัญชี ...[วันที่ 2024-02-16][ผู้อ่าน 2]
 
  โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพ...[วันที่ 2024-02-13][ผู้อ่าน 16]
 
  โครงการบริหารจัดการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย [วันที่ 2024-02-07][ผู้อ่าน 37]
 
  No Gift Policy งดรับ งดให้ ของขวัญ 2567[วันที่ 2024-02-01][ผู้อ่าน 18]
 
  รับแจ้งมีเหตุไฟไหม้ ณ บริเวณป่าที่ติดกับที่อยู่อาศ...[วันที่ 2024-01-21][ผู้อ่าน 13]
 
  โครงการมหกรรมอาหารสะอากและปลอดภัย 2024[วันที่ 2024-01-16][ผู้อ่าน 35]
 
  โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยลดอุบัติเหตุทางถนน...[วันที่ 2024-01-04][ผู้อ่าน 49]
 
  ประชาสัมพันธ์! การแข่งขันกีฬาเยาวชนต้านยาเสพติดตำบ...[วันที่ 2023-12-14][ผู้อ่าน 29]
 
  โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามแนวปรัชญาเศรษฐกิ...[วันที่ 2023-11-17][ผู้อ่าน 48]
 
  โครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ปี 2566 ณ อ่างเ...[วันที่ 2023-11-16][ผู้อ่าน 28]
 
  โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับการขับถ่าย...[วันที่ 2023-10-12][ผู้อ่าน 100]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9