องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.huayyaijiw.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 102 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์ภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 19 ก.พ. 2567 ]13
2 ประกาศสภา เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2567 [ 1 ก.พ. 2567 ]0
3 ประกาศสภา เรื่องกำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2568 [ 1 ก.พ. 2567 ]0
4 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว เรื่อง รายงานการตรวจสอบ รายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุด 30 กันยายน 2566 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว [ 28 ธ.ค. 2566 ]6
5 เรียกประชุม สมัยสามัญสมัยที่ 4 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 12 ธ.ค. 2566 ]0
6 เรียกประชุม สมัยสามัญสมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 1 ธ.ค. 2566 ]0
7 เรียกประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 27 พ.ย. 2566 ]0
8 รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 5 ต.ค. 2566 ]66
9 📢เรียน ทุกท่าน กรมกิจการเด็กและเยาวชนแจ้งเลื่อนการจ่ายเงินอุดหนุนในวันที่ 8 กันยายน 2566 ออกไปก่อน [ 8 ก.ย. 2566 ]36
10 เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 10 ส.ค. 2566 ]0
11 เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 26 ก.ค. 2566 ]0
12 ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันการคลอดก่อนกำหนด เพื่อการสื่อสารเชิงรุกในพื้นที่ [ 10 ก.ค. 2566 ]37
13 นัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 3 ก.ค. 2566 ]0
14 ประกาศการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2566 [ 28 เม.ย. 2566 ]53
15 เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 26 เม.ย. 2566 ]0
16 นัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 12 เม.ย. 2566 ]0
17 "วันสงกรานต์" ณ เขื่อนลำคันฉู (วังตาลาดสมบูรณ์) ในวันที่ 11 - 13 เมษายน 2566 [ 3 เม.ย. 2566 ]55
18 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) อัตราภาษีที่จัดเก็บ และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 [ 23 มี.ค. 2566 ]46
19 ประกาศ การลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 [ 22 มี.ค. 2566 ]51
20 ลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 2566 [ 10 มี.ค. 2566 ]55
 
หน้า 1|2|3|4|5|6