องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.huayyaijiw.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 65 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การส่งเสริมคัดแยกขยะเปียกในาถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 5 แห่ง [ 1 พ.ย. 2565 ]15
2 ขอเชิญร่วมงานสืบสานประเพณี "วันลอยกระทง" ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 18 ต.ค. 2565 ]44
3 ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว ครั้งที่ 2 [ 6 ต.ค. 2565 ]49
4 ประกาศแผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 30 ก.ย. 2565 ]44
5 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะ ประจำปี 2565 [ 19 ก.ย. 2565 ]2
6 ประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างฯ [ 28 มิ.ย. 2565 ]104
7 การประชุมผู้ปกครองและรับฟังปัญหาต่างๆของผู้ปกครองศูนย์พัฒนเด็กเล็กในสังกัด [ 23 มิ.ย. 2565 ]9
8 สิทธิประโยชน์สำหรับผู้พิการ คนพิการกับสิทธิประโยชน์ที่ได้รับ [ 22 มิ.ย. 2565 ]91
9 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างฯ [ 17 มิ.ย. 2565 ]88
10 ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบเข้าเป็นพนักงานจ้างฯ [ 17 มิ.ย. 2565 ]85
11 แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินงานควบคุมยาสูบในหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว [ 15 มิ.ย. 2565 ]116
12 นโยบายองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว ปลอดบุหรี่ [ 15 มิ.ย. 2565 ]71
13 "สื่อวิดิทัศน์" กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น www.dla.go.th [ 24 พ.ค. 2565 ]90
14 รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 7 เม.ย. 2565 ]127
15 รายงานประเมิณความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน [ 6 เม.ย. 2565 ]128
16 ผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี พ.ศ.2565 [ 4 เม.ย. 2565 ]125
17 นโยบายไม่รับของขวัญ [ 2 ก.พ. 2565 ]131
18 สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤตมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปี พ.ศ.2565 [ 22 พ.ย. 2564 ]126
19 กฏบัตรการตรวจสบภายใน วัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ [ 4 พ.ย. 2564 ]125
20 กฏบัตรการตรวจสบภายใน วัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ [ 2 พ.ย. 2564 ]126
 
หน้า 1|2|3|4