องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.huayyaijiw.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 86 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 📢เรียน ทุกท่าน กรมกิจการเด็กและเยาวชนแจ้งเลื่อนการจ่ายเงินอุดหนุนในวันที่ 8 กันยายน 2566 ออกไปก่อน [ 8 ก.ย. 2566 ]7
2 ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันการคลอดก่อนกำหนด เพื่อการสื่อสารเชิงรุกในพื้นที่ [ 10 ก.ค. 2566 ]11
3 ประกาศการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2566 [ 28 เม.ย. 2566 ]21
4 "วันสงกรานต์" ณ เขื่อนลำคันฉู (วังตาลาดสมบูรณ์) ในวันที่ 11 - 13 เมษายน 2566 [ 3 เม.ย. 2566 ]26
5 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) อัตราภาษีที่จัดเก็บ และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 [ 23 มี.ค. 2566 ]18
6 ประกาศ การลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 [ 22 มี.ค. 2566 ]24
7 ลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 2566 [ 10 มี.ค. 2566 ]21
8 📣แจ้งประชาสัมพันธ์ ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 10 มี.ค. 2566 ]23
9 ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว [ 8 มี.ค. 2566 ]23
10 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2566 [ 24 ม.ค. 2566 ]35
11 ขอประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2566 [ 18 ม.ค. 2566 ]21
12 ประกาศแจ้งให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้าย ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1)ประจำปี พ.ศ.2566 [ 29 ธ.ค. 2565 ]26
13 ประกาศรายชื่อภูมิปัญญาท้องถิ่นประจำตำบลห้วยยายจิ๋ว [ 15 ธ.ค. 2565 ]13
14 ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๕ [ 2 ธ.ค. 2565 ]2
15 เรียกประชุมสภา สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่1 ประจำปี 2565 [ 28 พ.ย. 2565 ]9
16 การส่งเสริมคัดแยกขยะเปียกในาถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 5 แห่ง [ 1 พ.ย. 2565 ]46
17 สืบสานประเพณี "วันลอยกระทง" ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 18 ต.ค. 2565 ]79
18 ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว ครั้งที่ 2 [ 6 ต.ค. 2565 ]74
19 รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงในการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ 6 เดือน (เมษายน-กันยายน) 2565 [ 4 ต.ค. 2565 ]89
20 ประกาศแผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 30 ก.ย. 2565 ]72
 
หน้า 1|2|3|4|5