องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.huayyaijiw.go.th

 
 
 


วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 อบต.ห้วยยายจิ๋ว มอบถุงยังชีพให้กับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและ เข้มงวด และมีคำสั่งจากเจ้าพนักงานควบคุมโรค ให้กักตัวเฝ้าดูอาการ 14 วัน


วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น.อบต.ห้วยยายจิ๋ว นำโดยท่านประเสริฐ  แต่งทรัพย์ นายก อบต.ห้วยยายจิ๋ว พร้อมด้วยเจ้าหน้า สมาชิกสภา อบต. ผู้ใหญ่บ้านและประธาน อสม.พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จาก รพ.สต.ห้วยยายจิ๋ว  ร่วมกันมอบถุงยังชีพให้กับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและ เข้มงวด และมีคำสั่งจากเจ้าพนักงานควบคุมโรค ให้กักตัวเฝ้าดูอาการ 14 วัน  ***ด้วยความห่วงใยจาก อบต.ห้วยยายจิ๋ว ****
2022-08-15
2022-08-08
2022-08-02
2022-08-01
2022-07-25
2022-07-18
2022-07-08
2022-07-07
2022-07-06
2022-07-04