องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.huayyaijiw.go.th

 
 
 


วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 15.00 น. คณะทำงาน ศปก.ระดับอำเภอ เข้าตรวจประเมินสถานกักกันโรคท้องถิ่น LQ ตำบลห้วยยายจิ๋ว


 วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 15.00 น. คณะทำงาน ศปก.ระดับอำเภอ เข้าตรวจประเมินสถานกักกันโรคท้องถิ่น LQ ตำบลห้วยยายจิ๋ว ผลการตรวจประเมินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะกรรมการตรวจประเมิน จะเสนอท่านผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อมีคำสั่งหรือมอบหมายให้ อปท.ดำเนินการตามระเบียบที่กำหนดต่อไป
2022-08-15
2022-08-08
2022-08-02
2022-08-01
2022-07-25
2022-07-18
2022-07-08
2022-07-07
2022-07-06
2022-07-04