องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.huayyaijiw.go.th

 
 
 


วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 15.00 น. คณะทำงาน ศปก.ระดับอำเภอ เข้าตรวจประเมินสถานกักกันโรคท้องถิ่น LQ ตำบลห้วยยายจิ๋ว


 วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 15.00 น. คณะทำงาน ศปก.ระดับอำเภอ เข้าตรวจประเมินสถานกักกันโรคท้องถิ่น LQ ตำบลห้วยยายจิ๋ว ผลการตรวจประเมินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะกรรมการตรวจประเมิน จะเสนอท่านผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อมีคำสั่งหรือมอบหมายให้ อปท.ดำเนินการตามระเบียบที่กำหนดต่อไป
2022-05-10
2022-05-05
2021-07-30
2021-07-28
2021-07-27
2020-10-21
2020-10-13
2020-06-29
2020-01-13
2020-01-06