องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.huayyaijiw.go.th

 
 
 


อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม จังหวัดชัยภูมิ มีสินค้า โอทอป (OTOP) จากตำบลห้วยยายจิ๋วมี เอกลักษณ์ไม่ซ้ำใครมาแปรรูปเป็นสินค้าที่หลากหลาย อาทิ อาหาร, งานหัตถกรรม, งานจักสาน รวมถึง งานถักทอ ให้เลือกซื้อเลือกห


อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม จังหวัดชัยภูมิ มีสินค้า โอทอป (OTOP) จากตำบลห้วยยายจิ๋ว มีเอกลักษณ์ไม่ซ้ำใครมาแปรรูปเป็นสินค้าที่หลากหลาย อาทิ อาหาร, งานหัตถกรรม, งานจักสาน รวมถึง งานถักทอ ให้เลือกซื้อเลือกหา 

2022-07-04
2022-06-27
2022-06-27
2022-06-24
2022-06-24
2022-06-23
2022-06-22
2022-06-21
2022-06-21
2022-06-20