องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.huayyaijiw.go.th

 
 
 


วันพุธ ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2565 อสบ.อบต.ห้วยยายจิ๋ว ออกเยี่ยมผู้ป่วยมีภาวะพึ่งพิงติดบ้านติดเตียงและตรวจสุขภาพเบื้องต้นโดยรวม สุขภาพปกติดีค่ะ


วันพุธ ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2565 อสบ.อบต.ห้วยยายจิ๋ว ออกเยี่ยมผู้ป่วยมีภาวะพึ่งพิงติดบ้านติดเตียงและตรวจสุขภาพเบื้องต้นโดยรวม สุขภาพปกติดีค่ะ

2022-07-04
2022-06-27
2022-06-27
2022-06-24
2022-06-24
2022-06-23
2022-06-22
2022-06-21
2022-06-21
2022-06-20