องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.huayyaijiw.go.th

 
 
 


วันพฤหัสบดี ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2565 อสบ.อบต.ต.ห้วยยายจิ๋วออกตวรจเยี่ยมสุขภาพผู้ป่วยเบี้ยงต้นวัดอุณหภูมิร่างกายวัดความดันปกติดีทุกคนค่ะ


วันพฤหัสบดี ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2565 อสบ.อบต.ต.ห้วยยายจิ๋วออกตวรจเยี่ยมสุขภาพผู้ป่วยเบี้ยงต้นวัดอุณหภูมิร่างกายวัดความดันปกติดีทุกคนค่ะ

2022-08-15
2022-08-08
2022-08-02
2022-08-01
2022-07-25
2022-07-18
2022-07-08
2022-07-07
2022-07-06
2022-07-04