องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.huayyaijiw.go.th

 
 
 


วันศุกร์ ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2565 อสบ.อบต.ห้วยยายจิ๋วออกตรวจเยี่ยมตรวจสุขภาพวัดอุณหภูมิร่างกายวัดความดันผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง


วันศุกร์ ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2565 อสบ. อบต.ห้วยยายจิ๋ว ออกตรวจเยี่ยม ตรวจสุขภาพวัดอุณหภูมิร่างกายวัดความดันผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง

2022-08-15
2022-08-08
2022-08-02
2022-08-01
2022-07-25
2022-07-18
2022-07-08
2022-07-07
2022-07-06
2022-07-04