องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.huayyaijiw.go.th

 
 
 


ประชุมสภากาแฟพร้อมร่วมกิจกรรมจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10


วัน อังคาร ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2565 เวลา 06.00 น. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว พร้อมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้านและสมาชิกสภา อบต.ห้วยยายจิ๋วเข้าร่วมประชุมสภากาแฟพร้อมร่วมกิจกรรมจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ณ บริเวณด้านหน้าหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว

2022-08-31
2022-08-30
2022-08-29
2022-08-25
2022-08-23
2022-08-22
2022-08-19
2022-08-15
2022-08-15
2022-08-08