องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.huayyaijiw.go.th

 
 
 


อาสาสมัครบริบารผู้ป่วยติดเตียง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋วออกเยี่ยมผู้ป่วยและวัดอุณหภูมิร่างกายวัดความดัน ผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง ระหว่างวันที่ 1 ถึงวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2565


อาสาสมัครบริบารผู้ป่วยติดเตียง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋วออกเยี่ยมผู้ป่วยและวัดอุณหภูมิร่างกายวัดความดัน ผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง ระหว่างวันที่ 1 ถึงวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2565

2022-08-31
2022-08-30
2022-08-29
2022-08-25
2022-08-23
2022-08-22
2022-08-19
2022-08-15
2022-08-15
2022-08-08