องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.huayyaijiw.go.th

 
 
 


วันที่ 15 สิงหาคม 2565 ส.ส.สัมฤทธิ์ แทนทรัพย์ ได้มอบอุปกรณ์มวยไทย ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ในการซ้อมมวยไทย องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว ขอขอบคุณ ส.ส.สัมฤ


วันที่ 15 สิงหาคม 2565 ส.ส.สัมฤทธิ์ แทนทรัพย์ ได้มอบอุปกรณ์มวยไทย ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ในการซ้อมมวยไทย องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว ขอขอบคุณ ส.ส.สัมฤทธิ์ แทนทรัพย์ มา ณ โอกาสนี้

2022-08-31
2022-08-30
2022-08-29
2022-08-25
2022-08-23
2022-08-22
2022-08-19
2022-08-15
2022-08-15
2022-08-08