องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.huayyaijiw.go.th

 
 
 


เจ้าหน้าที่และพนักงาน อบต.ห้วยยายจิ๋วร่วมแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ทุ่งดอกกระเจียว ระหว่างวันที่ 15 - 19 สิงหาคม พ.ศ.2565 ประจำปี 2565 ณ โรงเรียนเทพสถิตวิทยา อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ


เจ้าหน้าที่และพนักงาน อบต.ห้วยยายจิ๋วร่วมแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ทุ่งดอกกระเจียว ระหว่างวันที่ 15 - 19 สิงหาคม พ.ศ.2565 ประจำปี 2565 ณ โรงเรียนเทพสถิตวิทยา อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

2023-09-11
2023-08-30
2023-08-07
2023-08-02
2023-07-04
2023-06-13
2023-04-24
2023-04-11
2023-03-27
2023-03-22