องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.huayyaijiw.go.th

 
 
 


เจ้าหน้าที่และพนักงาน อบต.ห้วยยายจิ๋วร่วมแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ทุ่งดอกกระเจียว ระหว่างวันที่ 15 - 19 สิงหาคม พ.ศ.2565 ประจำปี 2565 ณ โรงเรียนเทพสถิตวิทยา อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ


เจ้าหน้าที่และพนักงาน อบต.ห้วยยายจิ๋วร่วมแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ทุ่งดอกกระเจียว ระหว่างวันที่ 15 - 19 สิงหาคม พ.ศ.2565 ประจำปี 2565 ณ โรงเรียนเทพสถิตวิทยา อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

2022-08-31
2022-08-30
2022-08-29
2022-08-25
2022-08-23
2022-08-22
2022-08-19
2022-08-15
2022-08-15
2022-08-08