องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.huayyaijiw.go.th

 
 
 


โครงการอบรมระเบียบ กฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วัน ศุกร์ ที่ 19 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว


โครงการอบรมระเบียบ กฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วัน ศุกร์ ที่ 19 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

ณ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว

2023-09-11
2023-08-30
2023-08-07
2023-08-02
2023-07-04
2023-06-13
2023-04-24
2023-04-11
2023-03-27
2023-03-22