องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.huayyaijiw.go.th

 
 
 


โครงการอบรมระเบียบ กฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วัน ศุกร์ ที่ 19 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว


โครงการอบรมระเบียบ กฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วัน ศุกร์ ที่ 19 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

ณ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว

2022-08-31
2022-08-30
2022-08-29
2022-08-25
2022-08-23
2022-08-22
2022-08-19
2022-08-15
2022-08-15
2022-08-08