องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.huayyaijiw.go.th

 
 
 


โครงการบริการประชาชนเคลื่อนที่ จัดเก็บภาษีสัญจร ประจำปี 2565


โครงการบริการประชาชนเคลื่อนที่ จัดเก็บภาษีสัญจร ประจำปี 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว
**รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย**

2023-11-17
2023-11-16
2023-10-12
2023-09-11
2023-08-30
2023-08-07
2023-08-02
2023-07-04
2023-06-13
2023-04-24