องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.huayyaijiw.go.th

 
 
 


โครงการบริการประชาชนเคลื่อนที่ จัดเก็บภาษีสัญจร ประจำปี 2565


โครงการบริการประชาชนเคลื่อนที่ จัดเก็บภาษีสัญจร ประจำปี 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว
**รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย**

2022-08-31
2022-08-30
2022-08-29
2022-08-25
2022-08-23
2022-08-22
2022-08-19
2022-08-15
2022-08-15
2022-08-08