องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.huayyaijiw.go.th

 
 
 


โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ การแปรรูปกล้วย


วัน พุธที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2565 อบต.ห้วยยายจิ๋ว ได้จัดโครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ การแปรรูปกล้วย ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว ประจำปีงบประมาณ 2565

2022-08-31
2022-08-30
2022-08-29
2022-08-25
2022-08-23
2022-08-22
2022-08-19
2022-08-15
2022-08-15
2022-08-08