องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.huayyaijiw.go.th

 
 
ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

                   ประวัติความเป็นมา ตำบลห้วยยายจิ๋วได้ก่อตั้งเป็นตำบลห้วยยายจิ๋วในปี พ.ศ.2538 จัดตั้งเป็นสภาตำบลห้วยยายจิ๋วในปี พ.ศ.2539.และได้ยกฐานะจากสภาตำบลห้วยยายจิ๋วเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2539