องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.huayyaijiw.go.th

 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล

 เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว

ตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230

 โทร. 044-864930  Fax :  044-864913

email : admin@huayyaijiw.go.th

email : huayyaijiw29@gmail.com

website : www.huayyaijiw.go.th