องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.huayyaijiw.go.th

 
 
กองช่าง

     
  นายฐนกร  งามประเสริฐ
 
   ผู้อำนวยการกองช่าง  
 

 
- ว่าง -
 นายสมชาย  ภูมิโคกรักษ์
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
 พนักงานขับรถกระเช้า คนงานทั่วไป
 
 
 
นายยศตะวัน  เหตุขุนทด
นายนำโชค  สามากุล
นายวิทวัส    กิ่งพุดซา
 คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป
 คนงานทั่วไป