องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.huayyaijiw.go.th

 
 
รายงานการคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน(การใช้จ่ายงบประมาณ) ไตรมาสที่2 (รอบ 6 เดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 12 เม.ย. 2564 ]180
2 แผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563 [ 13 ต.ค. 2563 ]179
3 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564 [ 8 ก.ย. 2563 ]186
4 รายงานการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 27 พ.ค. 2563 ]153
5 รายงานการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 9 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 28 เม.ย. 2563 ]164
6 รายงานการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 8 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 25 เม.ย. 2563 ]185
7 รายงานการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 7 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 23 เม.ย. 2563 ]179
8 รายงานการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 31 มี.ค. 2563 ]147
9 รายงานการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 15 ม.ค. 2563 ]169
10 การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 [ 6 ม.ค. 2563 ]159
11 รายงานการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 11 ธ.ค. 2562 ]182
12 รายงานการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 11 ธ.ค. 2562 ]182
13 รายงานการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 22 พ.ย. 2562 ]186
14 รายงานการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 6 พ.ย. 2562 ]187
15 แผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2562 [ 8 ต.ค. 2562 ]180