องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.huayyaijiw.go.th

 
 
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน [ 5 เม.ย. 2566 ]27
2 รายงานการติดตามผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565-มีนาคม 2566) [ 4 เม.ย. 2566 ]32
3 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566 ไตรมาสที่ 1-2 (ตุลาคม65-มีนาคม66) (แนบ) [ 4 เม.ย. 2566 ]23
4 ประกาศ อบต.ห้วยยายจิ๋ว เรื่อง การรายงานผลการดำเนินการในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 6 ธ.ค. 2565 ]22
5 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 6 ธ.ค. 2565 ]28
6 รายรับ - รายจ่าย ปีงบประมาณ 2565 [ 21 ต.ค. 2565 ]43
7 ประกาศ รายงานการติดตามแผน ปีงบประมาณ 2564 [ 3 ก.พ. 2565 ]85
8 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 5 พ.ค. 2564 ]240
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 16 ธ.ค. 2563 ]262
10 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 6 ต.ค. 2563 ]232
11 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561-2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 6 ต.ค. 2563 ]177
12 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 3 เม.ย. 2563 ]238
13 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ [ 4 พ.ย. 2562 ]227
14 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 26 เม.ย. 2562 ]227
15 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบกันยายน 61)2561) [ 24 ก.ย. 2561 ]238
16 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบเมษายน 2561) [ 23 เม.ย. 2561 ]188
17 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 30 พ.ย. 542 ]181
18 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 30 พ.ย. 542 ]189