องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.huayyaijiw.go.th

 
 
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ รายงานการติดตามแผน ปีงบประมาณ 2564 [ 3 ก.พ. 2565 ]30
2 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 5 พ.ค. 2564 ]157
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 16 ธ.ค. 2563 ]165
4 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 6 ต.ค. 2563 ]142
5 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561-2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 6 ต.ค. 2563 ]90
6 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 3 เม.ย. 2563 ]148
7 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ [ 4 พ.ย. 2562 ]142
8 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 26 เม.ย. 2562 ]144
9 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบกันยายน 61)2561) [ 24 ก.ย. 2561 ]150
10 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบเมษายน 2561) [ 23 เม.ย. 2561 ]136
11 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 30 พ.ย. 542 ]132
12 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 30 พ.ย. 542 ]139