องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.huayyaijiw.go.th

 
 
รายงานการประชุมสภาฯ
ข้อมูลทั้งหมด 24 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 16 พ.ค. 2565 ]21
2 การประชุมสภา (ครั้งแรก) วันที่ 4 มกราคม 2565 [ 26 เม.ย. 2565 ]40
3 รายงานประชุมสภาสมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 2 ปี 2563 [ 22 ธ.ค. 2563 ]116
4 เรียกประชุมสภาสมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 2 ปี 2563 [ 14 ธ.ค. 2563 ]119
5 รายงานประชุมสภาสมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1 ปี 2563 [ 9 ธ.ค. 2563 ]111
6 เรียกประชุมสภาสมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1 ปี 2563 [ 25 พ.ย. 2563 ]120
7 รายงานประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 2563 [ 14 ต.ค. 2563 ]110
8 เรียกประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 2563 [ 5 ต.ค. 2563 ]116
9 รายงานประชุมสภาสมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 2 ปี 2563 [ 20 ส.ค. 2563 ]107
10 เรียกประชุมสภาสมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 2 ปี 2563 [ 20 ส.ค. 2563 ]110
11 รายงานประชุมสภาสมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1 ปี 2563 [ 10 ส.ค. 2563 ]112
12 เรียกประชุมสภาสมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 [ 30 ก.ค. 2563 ]117
13 ประชุมสภาวิสมัยที่ 2-คร้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2563 [ 30 เม.ย. 2563 ]109
14 ประชุมสภาวิสมัยที่ 2-คร้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 30 เม.ย. 2563 ]107
15 ประชุมสภาสมัยวิสามัญ คร้ังที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 12 มี.ค. 2563 ]120
16 เรียกประชุมสภาสมัยแรก ประจำปี 2563 [ 5 มี.ค. 2563 ]118
17 ประชุมสภาสมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 6 ก.พ. 2563 ]111
18 ประชุมสภาสมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 5 ธ.ค. 2562 ]116
19 ประชุมสมัยวิสามัญ ที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 19 พ.ย. 2562 ]117
20 ประชุมสภาสมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 16 ต.ค. 2562 ]118
 
หน้า 1|2