องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.huayyaijiw.go.th

 
 
รายงานการประชุมสภาฯ
ข้อมูลทั้งหมด 23 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การประชุมสภา (ครั้งแรก) วันที่ 4 มกราคม 2565 [ 26 เม.ย. 2565 ]8
2 รายงานประชุมสภาสมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 2 ปี 2563 [ 22 ธ.ค. 2563 ]85
3 เรียกประชุมสภาสมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 2 ปี 2563 [ 14 ธ.ค. 2563 ]85
4 รายงานประชุมสภาสมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1 ปี 2563 [ 9 ธ.ค. 2563 ]82
5 เรียกประชุมสภาสมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1 ปี 2563 [ 25 พ.ย. 2563 ]86
6 รายงานประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 2563 [ 14 ต.ค. 2563 ]82
7 เรียกประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 2563 [ 5 ต.ค. 2563 ]86
8 รายงานประชุมสภาสมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 2 ปี 2563 [ 20 ส.ค. 2563 ]78
9 เรียกประชุมสภาสมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 2 ปี 2563 [ 20 ส.ค. 2563 ]80
10 รายงานประชุมสภาสมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1 ปี 2563 [ 10 ส.ค. 2563 ]81
11 เรียกประชุมสภาสมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 [ 30 ก.ค. 2563 ]85
12 ประชุมสภาวิสมัยที่ 2-คร้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2563 [ 30 เม.ย. 2563 ]80
13 ประชุมสภาวิสมัยที่ 2-คร้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 30 เม.ย. 2563 ]81
14 ประชุมสภาสมัยวิสามัญ คร้ังที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 12 มี.ค. 2563 ]88
15 เรียกประชุมสภาสมัยแรก ประจำปี 2563 [ 5 มี.ค. 2563 ]84
16 ประชุมสภาสมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 6 ก.พ. 2563 ]78
17 ประชุมสภาสมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 5 ธ.ค. 2562 ]85
18 ประชุมสมัยวิสามัญ ที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 19 พ.ย. 2562 ]85
19 ประชุมสภาสมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 16 ต.ค. 2562 ]87
20 ประชุมสภาสมัยที่ 3 คร้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 4 ต.ค. 2562 ]83
 
หน้า 1|2