องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.huayyaijiw.go.th

 
 
รายงานการประชุมสภาฯ
ข้อมูลทั้งหมด 27 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 [ 19 ส.ค. 2565 ]26
2 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 10 ส.ค. 2565 ]27
3 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 16 พ.ค. 2565 ]65
4 การประชุมสภา (ครั้งแรก) วันที่ 4 มกราคม 2565 [ 26 เม.ย. 2565 ]107
5 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 21 ม.ค. 2565 ]26
6 รายงานประชุมสภาสมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 2 ปี 2563 [ 22 ธ.ค. 2563 ]181
7 เรียกประชุมสภาสมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 2 ปี 2563 [ 14 ธ.ค. 2563 ]182
8 รายงานประชุมสภาสมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1 ปี 2563 [ 9 ธ.ค. 2563 ]170
9 เรียกประชุมสภาสมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1 ปี 2563 [ 25 พ.ย. 2563 ]184
10 รายงานประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 2563 [ 14 ต.ค. 2563 ]167
11 เรียกประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 2563 [ 5 ต.ค. 2563 ]179
12 รายงานประชุมสภาสมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 2 ปี 2563 [ 20 ส.ค. 2563 ]164
13 เรียกประชุมสภาสมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 2 ปี 2563 [ 20 ส.ค. 2563 ]172
14 รายงานประชุมสภาสมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1 ปี 2563 [ 10 ส.ค. 2563 ]172
15 เรียกประชุมสภาสมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 [ 30 ก.ค. 2563 ]180
16 ประชุมสภาวิสมัยที่ 2-คร้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2563 [ 30 เม.ย. 2563 ]154
17 ประชุมสภาวิสมัยที่ 2-คร้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 30 เม.ย. 2563 ]164
18 ประชุมสภาสมัยวิสามัญ คร้ังที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 12 มี.ค. 2563 ]188
19 เรียกประชุมสภาสมัยแรก ประจำปี 2563 [ 5 มี.ค. 2563 ]180
20 ประชุมสภาสมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 6 ก.พ. 2563 ]153
 
หน้า 1|2