องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.huayyaijiw.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 32 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ วิธีคัดเลือก โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.139-31 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ ซอย 1 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ หมู่ที่ 4 [ 23 ก.ย. 2564 ]2
2 ประกาศ วิธีคัดเลือก โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 บ้านวังสมบูรณ์ [ 17 ก.ย. 2564 ]18
3 ประกาศ วิธีคัดเลือก โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 21 บ้านประสพโชค [ 17 ก.ย. 2564 ]25
4 ประกาศ วิธีคัดเลือก โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 5 บ้านโคกรัง [ 17 ก.ย. 2564 ]10
5 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบ มข.2527 บริเวณลำห้วยวังแร่ บ้านคลองสระแก้ว หมู่ที่ 17 [ 3 ก.ย. 2563 ]105
6 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบ มข.2527 บริเวณลำห้วยตักตาด บ้านประสพโชค หมู่ที่ 21 [ 3 ก.ย. 2563 ]100
7 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบ มข.2527 บริเวณลำห้วยยางสาย บ้านหนองผักบุ้ง หมู่ที่ 18 [ 3 ก.ย. 2563 ]101
8 ประกาศงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 139-06 สายบ้านหนองจะบก-บ้านหินเพิงพัฒนา [ 5 พ.ค. 2563 ]113
9 ประกาศงานโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรังเป็นผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 139-07 สายบ้านยางเตี้ย-บ้านประดู่งาม [ 5 พ.ค. 2563 ]96
10 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 8 ต.ค. 2562 ]107
11 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรังเป็นผิวจราจร คสล. ชย.ถ. 139-002 บ้านวังสมบูรณ์ [ 9 ม.ค. 2562 ]109
12 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรังเป็นผิวจราจร คสล. ชย.ถ. 139-001 บ้านเขาวังคมคาย- บ้านเขาวงศ์พระจันทร์ [ 19 ธ.ค. 2561 ]96
13 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 10 ต.ค. 2561 ]89
14 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกรังยางเตี้ย [ 1 มิ.ย. 2561 ]100
15 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ [ 20 พ.ย. 2560 ]91
16 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านโคกรัง [ 20 พ.ย. 2560 ]91
17 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 14 บ้านเมืองทอง [ 20 พ.ย. 2560 ]95
18 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้านห้วยยายจิ๋ว [ 17 ต.ค. 2559 ]101
19 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านวังคมคาย [ 17 ต.ค. 2559 ]97
20 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 7 บ้านยางเตี้ย [ 17 ต.ค. 2559 ]113
 
หน้า 1|2