องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.huayyaijiw.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 39 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เชิญชวน โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลูกรังเป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. ๑๓๙-๑๒ สายบ้านหนองจะบก-บ้านปากจาบ หมู่ที่ ๒ บ้านหนองจะบก ตำบลห้วยยายจิ๋ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 26 ก.ย. 2565 ]1
2 ประกาศ เชิญชวน จัดซื้อยานพาหนะรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน [ 20 ก.ย. 2565 ]0
3 ประกาศ เชิญชวน โครงการซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยวิธีเสริม ผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.139-28 สายบ้านยางเตี้ย ซอย 1 - หมู่ที่ 7 บ้านยางเตี้ย ตำบลห้วยยายจิ๋ว [ 19 ก.ย. 2565 ]8
4 ประกาศ เชิญชวน โครงการซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยวิธีเสริมผิว ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.139-04 สายบ้านคลองสระแก้ว-บ้านประดู่งาม หมู่ที่ 17 บ้านคลองสระแก้ว ตำบลห้วยยายจิ๋ว [ 19 ก.ย. 2565 ]7
5 ประกาศ เชิญชวน ซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยวิธีเสริมผิว ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.139-090 สาย บ้านหนองจะบก-บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 2 บ้านหนองจะบก ตำบลห้วยยายจิ๋ว [ 19 ก.ย. 2565 ]6
6 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ งบกลาง [ 6 ก.ย. 2565 ]5
7 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ [ 25 ส.ค. 2565 ]4
8 ประกาศ วิธีคัดเลือก โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.139-31 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ ซอย 1 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ หมู่ที่ 4 [ 23 ก.ย. 2564 ]57
9 ประกาศ วิธีคัดเลือก โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 บ้านวังสมบูรณ์ [ 17 ก.ย. 2564 ]80
10 ประกาศ วิธีคัดเลือก โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 21 บ้านประสพโชค [ 17 ก.ย. 2564 ]93
11 ประกาศ วิธีคัดเลือก โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 5 บ้านโคกรัง [ 17 ก.ย. 2564 ]69
12 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบ มข.2527 บริเวณลำห้วยวังแร่ บ้านคลองสระแก้ว หมู่ที่ 17 [ 3 ก.ย. 2563 ]161
13 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบ มข.2527 บริเวณลำห้วยตักตาด บ้านประสพโชค หมู่ที่ 21 [ 3 ก.ย. 2563 ]167
14 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบ มข.2527 บริเวณลำห้วยยางสาย บ้านหนองผักบุ้ง หมู่ที่ 18 [ 3 ก.ย. 2563 ]148
15 ประกาศงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 139-06 สายบ้านหนองจะบก-บ้านหินเพิงพัฒนา [ 5 พ.ค. 2563 ]196
16 ประกาศงานโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรังเป็นผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 139-07 สายบ้านยางเตี้ย-บ้านประดู่งาม [ 5 พ.ค. 2563 ]155
17 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 8 ต.ค. 2562 ]167
18 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรังเป็นผิวจราจร คสล. ชย.ถ. 139-002 บ้านวังสมบูรณ์ [ 9 ม.ค. 2562 ]177
19 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรังเป็นผิวจราจร คสล. ชย.ถ. 139-001 บ้านเขาวังคมคาย- บ้านเขาวงศ์พระจันทร์ [ 19 ธ.ค. 2561 ]155
20 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 10 ต.ค. 2561 ]148
 
หน้า 1|2