องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.huayyaijiw.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 62 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เชิญชวน โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง บ้านวังคมคาย ซอย 1 รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.139-29 หมู่ที่ 6 บ้านวังคมคาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) [ 7 ก.ค. 2566 ]29
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดลอกลำห้วยยางสาย หมู่ที่ 18 บ้านหนองผักบุ้ง [ 3 เม.ย. 2566 ]35
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนหินคลุก สายบ้านหินราง-บ้านหนองกระโจม หมู่ที่ 12 บ้านหินราง โดยวิธีเจาะจง [ 17 มี.ค. 2566 ]36
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนหินคลุก สายเกษตร หมู่ที่ 15 บ้านเขาวงษ์พระจันทร์ โดยวิธีเจาะจง [ 14 มี.ค. 2566 ]33
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนซอยในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านมะกอกงาม โดยวิธีเจาะจง [ 14 มี.ค. 2566 ]32
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมผิวจราจร หมู่ที่ 1 บ้านหนองจะบก ตำบลห้วยยายจิ๋ว โดยวิธีเจาะจง [ 13 มี.ค. 2566 ]35
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 บ้านเมืองทอง โดยวิธีเจาะจง [ 13 มี.ค. 2566 ]41
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมผิวจราจรหินคลุก หมู่ที่ 10 บ้านหนองโบสถ์ ตำบลห้วยยายจิ๋ว โดยวิธีเจาะจง [ 10 มี.ค. 2566 ]30
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านมะกอกงาม ตำบลห้วยยายจิ๋ว โดยวิธีเจาะจง [ 10 มี.ค. 2566 ]30
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านหินราง ตำบลห้วยยายจิ๋ว โดยวิธีเจาะจง [ 9 มี.ค. 2566 ]32
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนหินคลุก หมู่ที่ 21 บ้านประสพโชค ตำบลห้วยยายจิ๋ว โดยวิธีเจาะจง [ 9 มี.ค. 2566 ]31
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๙ บ้านโนนสง่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.พ. 2566 ]32
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนหินคลุก สายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๖ บ้านวังสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.พ. 2566 ]34
14 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการถมดินซ่อมแซมพื้นที่และถนนทางเข้าลานเอนกประสงค์สาธารณะ หมู่ที่ ๒๐ บ้านคลองสอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.พ. 2566 ]36
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ แบบโซล่าเซลล์ จำนวน ๒๕ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.พ. 2566 ]32
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อค่าอาหารเสริม (นม) ชนิดถุงและนมกล่อง โรงเรียนสังกัด สพฐ. และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ม.ค. 2566 ]35
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายทาง คุ้มวังตาเลา-แยกหอไตร รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. ๑๓๙-๐๙ หมู่ที่ ๙ บ้านวังบายศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ม.ค. 2566 ]30
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมผิวจราจรโดยวิธีปรับเกรดเกลี่ยผิวจราจรกลบหลุมบ่อตามผิวจราจร บริเวณ สายทางบ้านโคกรัง-บ้านวังบายศรี หมู่ที่ ๕ - หมู่ที่ ๙ ตำบลห้วยยายจิ๋ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ธ.ค. 2565 ]33
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนภายในพื้นที่ ที่สาธารณะตำบลห้วยยายจิ๋ว หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยยายจิ๋ว ตำบลห้วยยายจิ๋ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ธ.ค. 2565 ]32
20 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566 [ 14 พ.ย. 2565 ]33
 
หน้า 1|2|3|4