องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.huayyaijiw.go.th

 
 
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 [ 30 พ.ย. 542 ]190
2 พระราชบัญญัติ องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 30 พ.ย. 542 ]194
3 พ.ร.บ.62-หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดเก็บภาษี [ 30 พ.ย. 542 ]252
4 พรบ62-หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดเก็บภาษี1 [ 30 พ.ย. 542 ]191
5 พรบจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ [ 30 พ.ย. 542 ]190
6 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง อปท. [ 30 พ.ย. 542 ]180