องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.huayyaijiw.go.th

 
 
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 22 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือปฏิบัติงาน-นักพัฒนาชุมชน [ 5 เม.ย. 2566 ]24
2 คู่มือและแนวทางการดำเนินการร้องเรียน ของ อบต.ห้วยยายจิ๋ว [ 5 เม.ย. 2566 ]14
3 คู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 1 ก.พ. 2566 ]12
4 คู่มือการปฏิบัติงานด้านวินัย [ 1 ก.พ. 2566 ]11
5 คู่มือการปฏิบัติงานการเงินและบัญชี [ 1 ก.พ. 2566 ]16
6 คู่มือการปฏิบัติงานระบบ e-PlanNACC [ 1 ก.พ. 2566 ]10
7 กระบวนการร้องเรียน ร้องทุกข์--อบต.ห้วยยายจิ๋ว [ 1 ก.พ. 2566 ]13
8 2105 นักบริหารงานสวัสดิการสังคม [ 8 มิ.ย. 2563 ]179
9 2101 นักบริหารงานนทั่วไป [ 8 มิ.ย. 2563 ]178
10 2102 นักบริหารงานการคลัง [ 8 มิ.ย. 2563 ]183
11 2104 นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม [ 8 มิ.ย. 2563 ]175
12 2107 นักบริหารงานการศึกษา [ 8 มิ.ย. 2563 ]228
13 2103 นักบริหารงานช่าง [ 8 มิ.ย. 2563 ]167
14 3102 นักทรัพยากรบุคคล [ 8 มิ.ย. 2563 ]175
15 3201 นักวิชาการเงินและบัญชี [ 8 มิ.ย. 2563 ]170
16 3801 นักพัฒนาชุมชน [ 8 มิ.ย. 2563 ]236
17 3803 นักวิชาการศึกษา [ 8 มิ.ย. 2563 ]226
18 4203 เจ้าพนักงานพัสดุ [ 8 มิ.ย. 2563 ]229
19 4204 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ [ 8 มิ.ย. 2563 ]240
20 4701 นายช่างโยธา [ 8 มิ.ย. 2563 ]220
 
หน้า 1|2