องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.huayyaijiw.go.th

 
 
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 2105 นักบริหารงานสวัสดิการสังคม [ 8 มิ.ย. 2563 ]130
2 2101 นักบริหารงานนทั่วไป [ 8 มิ.ย. 2563 ]135
3 2102 นักบริหารงานการคลัง [ 8 มิ.ย. 2563 ]134
4 2104 นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม [ 8 มิ.ย. 2563 ]129
5 2107 นักบริหารงานการศึกษา [ 8 มิ.ย. 2563 ]145
6 2103 นักบริหารงานช่าง [ 8 มิ.ย. 2563 ]122
7 3102 นักทรัพยากรบุคคล [ 8 มิ.ย. 2563 ]131
8 3201 นักวิชาการเงินและบัญชี [ 8 มิ.ย. 2563 ]127
9 3801 นักพัฒนาชุมชน [ 8 มิ.ย. 2563 ]151
10 3803 นักวิชาการศึกษา [ 8 มิ.ย. 2563 ]149
11 4203 เจ้าพนักงานพัสดุ [ 8 มิ.ย. 2563 ]156
12 4204 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ [ 8 มิ.ย. 2563 ]156
13 4701 นายช่างโยธา [ 8 มิ.ย. 2563 ]144
14 4805 จพง.ป้องกัน [ 8 มิ.ย. 2563 ]130
15 3103 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน [ 18 พ.ค. 2563 ]152