องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.huayyaijiw.go.th

 
 
ประกาศประกวดราคา
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประะกาศ เชิญชวน โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลูกรังเป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. ๑๓๙-๑๒ สายบ้านหนองจะบก-บ้านปากจาบ หมู่ที่ ๒ บ้านหนองจะบก ตำบลห้วยยายจิ๋ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 26 ก.ย. 2565 ]22
2 ประกาศ เชิญชวน จัดซื้อยานพาหนะรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน [ 20 ก.ย. 2565 ]22
3 ประกาศ เชิญชวน ซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยวิธีเสริมผิว ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.139-090 สาย บ้านหนองจะบก-บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 2 บ้านหนองจะบก ตำบลห้วยยายจิ๋ว [ 19 ก.ย. 2565 ]26
4 ประกาศ เชิญชวน โครงการซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยวิธีเสริมผิว ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.139-04 สายบ้านคลองสระแก้ว-บ้านประดู่งาม หมู่ที่ 17 บ้านคลองสระแก้ว ตำบลห้วยยายจิ๋ว [ 19 ก.ย. 2565 ]26
5 ประกาศ เชิญชวน โครงการซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยวิธีเสริม ผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.139-28 สายบ้านยางเตี้ย ซอย 1 - หมู่ที่ 7 บ้านยางเตี้ย ตำบลห้วยยายจิ๋ว [ 19 ก.ย. 2565 ]26