องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.huayyaijiw.go.th

 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี


แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยยายจิ๋ว (พ.ศ.2561 - 2564)

    รายละเอียดข่าว

แผนพัฒนาตำบลสามปีองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยยายจิ๋ว พ.ศ. 2556 - 2558

    เอกสารประกอบ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยยายจิ๋ว (พ.ศ.2561 - 2564)
 
    วันที่ลงข่าว
: 16 พ.ค. 2555
    ผู้ลงข่าว : อบต.ห้วยยายจิ๋ว