องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.huayyaijiw.go.th

 
 
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ITA


3103 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ 3103 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 
    วันที่ลงข่าว
: 18 พ.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.ห้วยยายจิ๋ว