องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.huayyaijiw.go.th

 
 

 

 

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน


3801 นักพัฒนาชุมชน

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ
3801 นักพัฒนาชุมชน


 
    วันที่ลงข่าว
: 8 มิ.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.ห้วยยายจิ๋ว