องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.huayyaijiw.go.th

 
 
งานสวัสดิการชุมชน


แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 มิ.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.ห้วยยายจิ๋ว