องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.huayyaijiw.go.th

 
 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (พ.ศ.2564 – พ.ศ.2566)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (พ.ศ.2564 – พ.ศ.2566)
 
    วันที่ลงข่าว
: 15 ธ.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.ห้วยยายจิ๋ว