องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.huayyaijiw.go.th

 
 

 

 

การควบคุมภายใน


ประกาศ อบต. เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายใน ปี 2563

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ
ประกาศ อบต. เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายใน ปี 2563


 
    วันที่ลงข่าว
: 6 พ.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว : อบต.ห้วยยายจิ๋ว