องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.huayyaijiw.go.th

 
 
งานสวัสดิการชุมชน


หนังสือมอบอำนาจรับเบี้ยยังชีพ

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ หนังสือมอบอำนาจรับเบี้ยยังชีพ
 
    วันที่ลงข่าว
: 19 ส.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.ห้วยยายจิ๋ว