องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.huayyaijiw.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง


ประกาศ เชิญชวน ซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยวิธีเสริมผิว ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.139-090 สาย บ้านหนองจะบก-บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 2 บ้านหนองจะบก ตำบลห้วยยายจิ๋ว

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประกาศ เชิญชวน ซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยวิธีเสริมผิว ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.139-090 สาย บ้านหนองจะบก-บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 2 บ้านหนองจะบก ตำบลห้วยยายจิ๋ว
 
    วันที่ลงข่าว
: 19 ก.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.ห้วยยายจิ๋ว