องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.huayyaijiw.go.th

 
 
 
ส.ส.สัมฤทธิ์ แทนทรัพย์ (มิสเตอร์เกษตร) ห่วงใยชาวไร
 
สารคดีเทิดพระเกียรติ "หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว."
 
มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
 
นิทรรศการ "คิดถึง...สมเด็จย่า" ครั้งที่ 19 "20 ปี.
 
คืนความสุขให้ประเทศไทย