องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.huayyaijiw.go.th

 
 
งานสวัสดิการชุมชน
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แบบคำขอมีบัตรคนพิการ [ 19 ส.ค. 2564 ]173
2 แบบคำขอลงทะเบียนรับเบี้ยผู้สูงอายุ [ 19 ส.ค. 2564 ]144
3 แบบลงทะเบียนเด็กแรกเกิด [ 19 ส.ค. 2564 ]171
4 เปลี่ยนคนดูแลคนพิการ [ 19 ส.ค. 2564 ]141
5 หนังสือมอบอำนาจรับเบี้ยยังชีพ [ 19 ส.ค. 2564 ]139
6 หนังสือรับรองการเป็นผู้ดูแลคนพิการ [ 19 ส.ค. 2564 ]158
7 แบบคำขอขึ้นทะเบียนเบี้ยความพิการ [ 19 ส.ค. 2564 ]166
8 แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ [ 1 มิ.ย. 2563 ]151
9 แบบคำขอกองทุนสวัสดิการชุมชน [ 1 มิ.ย. 2563 ]182
10 แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 1 มิ.ย. 2563 ]151
11 แบบคำร้องขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 1 มิ.ย. 2563 ]156